Đại Lễ Phật Đản 2024 tại Thiền viện Quang Chiếu

KỶ NIỆM 30 NĂM THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHỤNG HOÀNG ĐÀ LẠT

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Lễ Xuất Gia tại Nội Viện Ni Thiền Viên Trúc Lâm 2024

TRÚC LÂM NI mừng xuân Giáp Thìn 2024

Thiền Viện Quang Chiếu mừng xuân Giáp Thìn 2024

Thiền Viện Tiêu Dao mừng xuân Giáp Thìn 2024

Trúc Lâm Ni đi Ấn Độ tháng 10 năm 2023

Ni Sư Trụ Trì Thượng Hạnh Hạ Diệu sang thăm Thiền Viện Quang Chiếu tháng 4 năm 2023

Giới thiệu sơ lược

Thiền viện Quang Chiếu

Thiền viện Quang Chiếu là Thiền viện đầu tiên của Hòa Thượng theo dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được phổ biến trên đất Mỹ. Ban Sáng Lập đã thỉnh Hòa Thượng sang làm lễ Khánh thành và An vị Phật vào ngày 15 tháng 10 năm 2000. Thiền Viện Quang Chiếu được thành hình do một nhóm Phật tử ở Fort Worth Dallas, Texas nghe băng giảng, đọc sách của Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm Ðà Lạt, phát tâm muốn mang Thiền Tông Việt Nam cũng như đường lối tu hành dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng ra nước ngoài.

VÀI NÉT VỀ HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

Hòa thượng húy là Trần Hữu Phước, pháp danh Thích Thanh Từ, sau đổi lại húy là Trần Thanh Từ. Sinh ngày 24 tháng 07 năm Giáp Tý (1924), tại ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Thân phụ của Hòa thượng húy Trần Văn Mão, từ nhỏ theo nghiệp Nho, giữ nếp sống thanh bần. Cụ ông theo  đạo  Cao  đài, lập gia đình hơi muộn. Thân mẫu của Hòa thượng húy Nguyễn Thị Đủ quê làng Thiện Mỹ, dòng Thanh Bạch, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Cụ bà chân chất hiền lành, suốt đời tận tụy hy sinh vì chồng vì con.

Hòa thượng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nghèo túng, nhưng Người đã nổi bật những nét riêng từ thuở ấu thơ: trầm mặc, ít nói, thích đọc sách, có chí xuất trần và đặc biệt rất hiếu thảo với Cha Mẹ. 

Video mới nhất

Video Kinh Luật Luận – Ni sư Hạnh Diệu giảng

Ni sư Hạnh Diệu giảng Kinh Luật Luận

Xem thêm →

Video Kinh luật luận – Hòa thượng Thích Thanh Từ

Video Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng Kinh Luật Luận.

Xem thêm →

Video Bài Giảng Phổ Thông HT Thích Thông Phương

Video bài giảng HT Thích Thông Phương

Xem thêm →

Video Kinh Luật Luận – HT Thích Thông Phương

Video Bài giảng Kinh Luật Luận HT Thích Thông Phương

Xem thêm →

Phim tư liệu

Phim tư liệu về HT Thích Thanh Từ, HT Thích Thông Phương, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Thiền viện Quang Chiếu ….

Xem thêm →

Video Bài giảng Phổ Thông – Ni sư Hạnh Diệu

Video Bài giảng phổ thông – Ni sư Hạnh Diệu.

Xem thêm →

Video Bài giảng phổ thông – Hòa thượng Thích Thanh Từ

Các video Bài giảng phổ thông của Hòa thượng Thích Thanh Từ.

Xem thêm →
Kinh sách
Kinh Sách – HT Thích Thông Phương
Kinh sách
Kinh sách file PDF của HT Thích Thanh Từ

TRÚC LÂM NI mừng xuân Giáp Thìn 2024

Scroll to Top